Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Základní informace: 

Identifikační a kontaktní údaje správce osobních údajů: Feromont cz s.r.o., Pohořice 5, 411 19 Martiněves, IČ: 27310141, kontaktní e-mail: feromont@feromont.cz (společně dále též "Feromont" nebo "my"),

Feromont správcem osobních údajů

Feromont vystupuje v pozici správce osobních údajů ve vztahu k osobním údajům Uživatelů a fyzických osob, které navštíví webové stránky Feromont nebo pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Proč zpracováváme osobní údaje? 

Za účelem plnění smlouvy nebo plnění právních povinností zpracovává Feromont zejména osobní údaje získané od Uživatele při vyplnění kontaktních, registračních, objednávkových, platebních a fakturačních formulářů na našich stránkách. Feromont zpracovává dále údaje, které získá od Uživatele a dalších fyzických osob tím, že používají systém Feromont nebo navštíví naše webové stránky: soubory cookie, soubory protokolu (IP adresu, příp. jiné online identifikátory). 

Po jakou dobu osobní údaje zpracováváme? 

Osobní údaje Uživatelů jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu nezbytně nutnou pro zajištění bezpečnosti služby a pro plnění povinností, které vyplývají ze zvláštních právních předpisů.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Feromont nepředává osobní údaje žádným jiným správcům. Zpracovateli osobních údajů jsou: společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se účetnictvím, které jsou pověřeny k provádění účetních operací; společnosti, příp. fyzické podnikající osoby, zabývající se IT řešením, které jsou pověřeny k provádění IT administrace a servisu, které Feromont využívá; společnosti, poskytující platební služby; společnosti poskytující služby v oblasti rozesílání e-mailových zpráv. Osobní údaje mohou být za určitých podmínek zpřístupněny státním orgánům.

Práva subjektů údajů

Jako subjekt údajů máte právo: a) na přístup k osobním údajům; b) na opravu osobních údajů; c) na výmaz osobních údajů; d) na omezení zpracování; e) vznést námitku proti zpracování; f) na přenositelnost údajů; g) podat stížnost u dozorového úřadu; h) na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování; i) být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů; j) odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.Podrobně jsou vaše práva popsána v Nařízení EU 2016/679 (GDPR). Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně odvolat i uplatnit ostatní práva subjektu, a to zasláním vašeho požadavku na e-mailovou adresu feromont@feromont.cz 

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Poslední úpravy 10.7.2018.

Feromont cz s.r.o., Pohořice 5, 411 19 Martiněves,  Copyright © 2000–2022
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky